Novice

Novice 16. 7. 2020

 

Plače zaposlenih pri pravnih osebah, maj 2020 / SURS, 15. julij 2020
(začasni podatki) Povprečna bruto plača za maj 2020 je znašala 1.892,31 EUR in je bila nominalno za 2,3 %, realno pa za 3,2 % nižja od bruto plače za april 2020. V primerjavi s povprečno bruto plačo za maj 2019 pa je bila višja: nominalno za 9,5 %, realno pa za 10,8 %. vir

Višina nadomestila plače v karanteni / MDDSZ, 14. julij 2020
11. julija 2020 je začel veljati novi Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covidaCOVID-19 (t.i. PKP4), ki med drugim določa, da bo nadomestila plač delavcev v karanteni krila država. Breme izplačila nadomestila plač za delavce v karanteni, ki jim delodajalec ne bo mogel organizirati dela na domu, se tako do konca septembra prelaga na državni proračun. vir

Novosti pri delnem subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa / ZRSZ, 14. julij 2020
Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki je pričel veljati 11.7.2020, prinaša nekatere pomembne novosti pri subvenciji za skrajšani polni delovni čas, posebej glede rokov in obveznosti za delodajalce. vir

PKP4 v ospredje postavlja zaščito delovnih mest in preprečitev širjenja okužbe / MDDSZ, 10. julij 2020
Poslanske in poslanci Državnega zbora so 9. 7. 2020 potrdili Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19 (t.i. PKP4). Gre za četrti sveženj ukrepov, s poudarkom na ohranitvi čim več delovnih mest in preprečitvi širjenja virusa COVID-19. Poglavitni ukrepi se zato nanašajo na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno, financiranje dodatnih kadrov v socialno varstvenih zavodih v javni mreži in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ter na uvedbo mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi. vir


UL RS 97/2020, 10. julij 2020
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2020 dalje
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2020
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

0