Novice

Novice 16. 8. 2018


Povprečna bruto plača za junij 2018
/ SURS, 16. avgust 2018
SURS je objavil začasne podatke o povprečni mesečni plači za mesec junij 2018. Znašale je 1.654,00 EUR. V primerjavi z bruto plačo za maj 2018 je bila nominalno in realno nižja za 0,6 %. Povprečna neto plača za junij 2018 je znašala 1.073,47 EUR in je bila za 0,4 % nižja od neto plače za maj 2018. Povprečna plača za junij 2018 je v zasebnem sektorju nižja, v javnem sektorju pa višja od plače za maj 2018. vir
Pilotni in demonstracijski projekti / MGRT, 13. avgust 2018
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za izbor operacij za pilotne in demonstracijske projekte »DEMO PILOTI II 2018«, ki je namenjen razvoju in predstavitvi prebojnih in inovacijskih projektov na področjih uporabe Strategije pametne specializacije Slovenije. Razpis je vreden 56,6 milijonov evrov, od tega je 41,4 milijonov evrov namenjenih za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 15,17 milijonov evrov za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Rok za prijavo je 23. oktober 2018, projekti pa se bodo lahko izvajali do največ treh let. vir

0