Novice

Novice 18. 7. 2019

 

Spremembe pokojninske in zakonodaje s področja trga dela v javni razpravi / MDDSZ, 16. julij 2019
Na podlagi opravljenih pogajanj med socialnimi partnerji je bilo oblikovano besedilo sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) ter obrazložitve le-teh, za katere je bil na Ekonomsko-socialnem svetu dne 12. 7. 2019 sprejet sklep, da so primerne za javno obravnavo. Predlagane spremembe zakonodaje s področja trga dela in pokojninske zakonodaje so z današnjim dnem v javni razpravi, ki bo potekala do 2. 9. 2019. vir

Dohodnina – Dohodek iz zaposlitve / FURS, 15. julij 2019
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta »Dohodek iz zaposlitve, regres za letni dopust«. vir

Povprečna plača za maj 2019 približno enaka plači za april 2019 / SURS, 15. julij 2019
Začasni podatki Povprečna plača za maj 2019 je znašala 1.728,12 EUR bruto oz. 1.113,88 EUR neto; od plače za april 2019 je bila nominalno nižja za 0,1 %, realno pa nižja za 1,0 %. V primerjavi s povprečno plačo za maj 2018 pa je bila višja, in sicer v bruto znesku nominalno za 3,9 % (realno za 2,5 %), v neto znesku pa nominalno za 3,4 % (realno pa za 2,0 %). vir

UL RS 45/2019, 12. julij 2019
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2019 dalje
Nova višina regresa za prehrano je 3,97 EUR na dan. Velja za Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost, Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri Inštitutu ter načinu vodenja seznama aktivnih imetnikov nazivov

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za lesarstvo
Aneks določa nove višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih.

0