Novice

Novice 19. 12. 2019

 

Moten dostop do portala UJPeRačun / UJP, 19. december 2019
V soboto, dne 21. 12. 2019, predvidoma med 8. in 12. uro, bo zaradi nadgradnje portala UJPeRačun moten dostop. vir

Oddaja stare in nove sheme obrazcev DDV-O in VIES-KP / FURS, 19. december 2019
Zaradi kratkega časa prilagoditve tehnične podpore bosta davčnim zavezancem omogočeni obe shemi (stara in nova) za oba navedena obrazca, in sicer za obračunska obdobja januar 2020, februar 2020, marec 2020 in januar-marec 2020. Navedena možnost bo na razpolago v obdobju od 10. 2. do vključno 30. 4. 2020. vir

Oddaja VIRVDC za leto 2019 / FURS, 18. december 2019
Na sistemu eDavki je omogočena oddaja kontrolnih podatkov KP-KPD in sicer le za poročanje podatkov o vzdrževanih družinskih članih – VIRVDC. Oddaja ostalih VIRov bo omogočena v petek, 20. 12. 2019. vir

Pooblastilo za eBOL / SPOT, 17. december 2019
Če e-postopkov in urejanje vlog na portalu SPOT (e-VEM) ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba. vir

Povprečna bruto plača za oktober 2019 / SURS, 16. december 2019
(začasni podatki) Povprečna bruto plača za oktober 2019 je znašala 1.741,70 EUR. V primerjavi z bruto plačo za september 2019 je bila višja, nominalno za 1,7 %, realno pa za 1,6 %. vir

Elektronski bolniški list / AJPES, 13. december 2019
Z dnem 1. 2. 2020 bo uporaba e-bolniških listov obvezna za vse delodajalce. Vlogo za urejanje pooblastil lahko delodajalci posredujejo (po pošti ali osebno) katerikoli točki SPOT že pred 1. 1. 2020. vir


UL RS 76/2019, 13. december 2019
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

0