Novice

Novice 19. 4. 2018

Vzpostavljen MOSS DDV potral / Evropska komisija, 19. april 2018
Evropska komisija je vzpostavila portal MOSS (Mini One-Stop Shop), ki ponuja celovite in lahko dostopne informacije o DDV pri telekomunikacijah. Na portalu so tudi informacije o uporabi MOSS-a za prijavo in plačilo DDV od teh storitev. vir

Novost pri izvajanju turističnega vodenja v Republiki Sloveniji / MGRT, 16. april 2018
Z uveljavitvijo novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 13/18) z dne 28. 2. 2018, je na področju turističnega vodenja prenehala veljati izjema, po kateri pogojev za opravljanje poklica turističnega vodnika, ki so sicer predpisani v Republiki Sloveniji, ni bilo treba izpolnjevati tujim državljanom pri vodenju organiziranih skupin obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije. Po novem morajo tudi tuji državljani, če želijo izvajati turistično vodenje za organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije, izpolnjevati enake pogoje, kot so predpisani za domače turistične vodnike. Ta zahteva ne velja za turistične vodnike iz držav pogodbenic (vse države članice EU, Švica, Norveška in Islandija), ki v Republiki Sloveniji čezmejno oziroma občasno opravljajo poklic turističnega vodnika. Za slednje velja posebna ureditev. vir

Povprečna bruto plača za februar 2018 / SURS, 16. april 2018
Povprečna bruto plača za februar 2018 je znašala 1.638,00 EUR; od bruto plače za januar 2018 je bila nižja, nominalno za 1,3 %, realno pa za 2,0 %. Povprečna neto plača za februar 2018 je znašala 1.066,33 EUR; od neto plače za januar 2018 je bila nominalno nižja za 1,1 %, realno pa nižja za 1,8 %. V primerjavi s plačo za februar 2017 se je povprečna bruto plača za februar 2018 zvišala, in sicer nominalno za 3,6 %, realno pa za 2,4 %. vir

Iskanje po povezanih osebah / Ajpes, 16. april 2018
Skladno z Zakonom o sodnem registru je od 14.4.2018 dalje pri osebah, ki so vpisane kot ustanovitelji, družbeniki, zastopniki ali člani organa nadzora v gospodarskih družbah in drugih subjektih vpisa v sodni register, omogočeno iskanje po povezanih osebah. vir

Prispevki za socialno varnost / FURS, 13. april 2018
Finančna uprava RS je v okviru dopolnitve programske podpore za pripravo POPSV pripravila funkcionalnost, ki bo olajšala plačevanje prispevkov za socialno varnost. Na podlagi POPSV se pripravijo plačilna navodila in prikaz izpolnjenega UPN naloga s QR kodo na eDavkih. UPN nalog je pripravljen tudi v PDF formatu, tako da ga je mogoče natisniti in uporabiti pri dejanskem plačilu obveznosti. Vir podatkov za plačilne informacije je POPSV oziroma OPSV, rok plačila na UPN je 20. v mesecu za pretekli mesec. Če je OPSV oziroma popravek OPSV oddan po roku za plačilo prispevkov za socialno varnost, se pri pripravi plačilne informacije kot rok plačila izpiše tekoči datum – datum oddaje OPSV. vir

Javno povabilo za »Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve« / MDDSZ, 13. april 2018
Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve«. Program bo spodbujal delodajalce k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Izvedba programa Aktivni do upokojitve bo tako prispevala k hitrejši zaposlitvi starejših brezposelnih in bo zmanjšala neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. V program se bodo lahko vključevale brezposelne osebe v starosti 58 let in več, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje. Zavod bo pri vključevanju teh oseb upošteval poklic, izobrazbo, delovne izkušnje in osebne kompetence kandidatov. Prednost bodo imele osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti ali socialno varstvene prejemke. Okvirna višina sredstev za izvedbo programa Aktivni do upokojitve v obdobju 2018 – 2022 znaša 13.992.000,00 evrov. 80% sredstev financira Evropska unija (EU) iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in 20 % sredstev Republika Slovenija iz slovenskega proračuna. vir

REK obrazec – poročanje povračil stroškov službene poti / FURS, 13. april 2018
Furs obvešča, da v primeru predložitve REK obrazca za vrste dohodka: 1106, 1108,  1127,  1141,  1143,  1144, 1020 in 1021, na iREK obrazcu še ni možno poročati povračil stroškov službene poti ločeno po posameznem povračilu (prehrana, prevoz, prenočevanje) in predlaga, da zavezanci, do dopolnitve eDavkov o povračilih stroškov službene poti poročajo z vrsto dohodka 1190. vir

Fursovo obvestilo Slovencem, ki živijo v tujini / FURS, 12. april 2018
Furs obvešča Slovence, ki imajo v Sloveniji uradno prijavljeno stalno prebivališče, dejansko pa že dlje časa živijo v tujini ali pa so se iz Slovenije odselili za stalno, da si lahko uredijo rezidentski status z vložitvijo vloge oziroma v obliki izpolnjenega vprašalnika. vir

0