Novice

Novice 19. 7. 2018

 

Evropska komisija uvedla začasne zaščitne ukrepe za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla/ FURS, 18. julij 2018
V Uradnem listu Evropske unije L 181/2018 z dne 18. 7. 2018 je bila objavljena Izvedbena uredba komisije (EU) 2018/1013 z dne 17. julija 2018 o uvedbi začasnih zaščitnih ukrepov za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla. S to uredbo se uvedejo tarifne kvote za uvoz v Unijo za vsako od 23 kategorij izdelkov iz Priloge I uredbe za obdobje 200 dni od začetka veljavnosti te uredbe. vir

Povprečna plača za maj 2018/ SURS, 16. julij 2018
Povprečna plača za maj 2018 je znašala bruto 1.663,23 EUR, neto pa 1.077,77 EUR. V primerjavi s plačo za april 2018 je bila nižja, nominalno za 0,1 %, realno pa za 1,3 %. Najvišjo povprečno plačo so imeli v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro. vir

31. julija 2018 se izteče rok za vložitev dohodninske napovedi/ FURS, 16. julij 2018
Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 15. junija 2018 na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2017 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 31. julija 2018, ne glede na višino prejetega dohodka. Napoved vloži na finančnem uradu, v katerem je v času vložitve napovedi vpisan v davčni register.
Na iztek roka morajo biti pozorni tudi zavezanci, ki so v preteklem letu dosegali dohodke iz tujine. vir

0