Novice

Novice 2. 7. 2020

 

Razlog za pozitivna stanja na eKartici / FURS, 1. julij 2020
Zaradi prilagoditve programa – vezano na COVID-19 ukrepe – so stanja na eKartici še vedno lahko napačna. Tudi če niste upravičeni do odloga oziroma oprostitve prispevkov, ali zanje niste zaprosili, in morate poravnati prispevke, ki so zapadli v plačilo 20. aprila, 20. maja oziroma 22. junija, obračuni za prispevke (OPSV) za mesec marec, april in maj zaradi prilagoditve programske podpore v FURS še niso evidentirani. FURS predvideva, da bodo knjižbe za obračune prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020 pripravljene do sredine julija 2020. vir

Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2019 – 2. tranša / FURS, 1. julij 2020
Finančna uprava RS obvešča davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2019, da bodo dne 8. 7. 2020, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 6. 7. 2020. Finančna uprava RS zavezance poziva, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najkasneje do 6. 7. 2020, da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila. Zavezanci, pri katerih bo opravljen pobot, bodo o opravljenem pobotu prejeli obvestilo, če bo znesek pobota presegel 10 EUR. vir

Preplačila DDPO in DohDej, kot posledica plačil v višini obrokov akontacije v mesecu aprilu in maju 2020 / FURS, 30. junij 2020
Kljub temu, da je Finančna uprava RS o oprostitvi plačila obrokov akontacije za mesec april in maj 2020 obveščala preko svojih spletnih strani (vprašanja in odgovori), so nekateri zavezanci plačali enega ali celo oba obroka. Tako imajo sedaj izkazana preplačila iz tega naslova, ki so vidna na eKartici zavezanca. Ta preplačila bodo praviloma pokrivala terjatve za obroke akontacije za mesec junij 2020 in/ali mesec julij 2020 (zapadlost v juliju in/ali avgustu 2020), zato Finančna uprava RS poziva zavezance, da za te obroke plačajo le morebitno razliko. V kolikor se bo saldo preplačil na DDPO in DohDej ohranil tudi v jesenskih mesecih v letu 2020, bo Finančna uprava RS začela izvajati vračila preplačil po uradni dolžnosti na podlagi 97. člena ZDavP-2. vir

Zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019 / FURS, 30. junij 2020
Zavezanci, ki bodo prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 30. 6. 2020, bodo lahko izkoristili pravico do ugovora do vključno 30. 7. 2020. Sicer pa je rok za vračilo preveč plačane dohodnine 28. 8. 2020, rok za doplačilo dohodnine pa se izteče 31. 8. 2020. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin / SURS, 30. junij 2020
Cene življenjskih potrebščin so se v juniju 2020 na letni ravni v povprečju za 0,3 % znižale, na mesečni ravni pa za 1,3 % zvišale. V prvi polovici leta 2020 je bila rast cen 0,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 2,4-odstotna). vir

Razporejanje skrajšanega delovnega časa / MDDSZ, 29. junij 2020
Na podlagi sklepa s skupnega sestanka predstavnikov Ekonomsko-socialnega sveta zaradi določb Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v zvezi z neenakomerno razporeditvijo delovnega časa v času izvajanja ukrepov, je bilo sprejeto usklajeno strokovno stališče: s pisno odredbo je tedenski obseg zagotovljenega dela konkretnega delavca lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalec tudi uveljavlja subvencijo. vir


UL RS 92/2020, 29. junij 2020
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Poročilo o gibanju plač za april 2020
UL RS 91/2020, 26. junij 2020
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)

0