Novice

Novice 2. 8. 2018

 

Novo javno povabilo za “delovni preizkus” / MDDSZ, 1. avgust 2018
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenja 1,8 milijona evrov za delovni preizkus brezposelnih oseb. Delovni preizkus je namenjen preizkusu na konkretnem delovnem mestu, ki brezposelnim osebam omogoča preizkus znanj, spretnosti in navad. V delovni preizkus se bodo lahko vključevale osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje. V delovni preizkus se bo predvidoma vključilo 2.000 brezposelnih oseb. Javno povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 23. 10. 2019. vir

Mesečna temeljna obrestna mera, avgust 2018 / SURS, 31. 7. 2018
Mesečna temeljna obrestna mera v avgustu 2018 ostaja 0,2 %, prav tako je letna temeljna obrestna mera enaka julijski (2,38 %). vir

Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2018 / UL RS 52/2018, 27. julij 2018
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij 2018 se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da od 1. julija 2018 znaša 392,75 EUR. Navedeni znesek se uporablja od 1. avgusta 2018. vir

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije / UL RS 52/2018, 27. julij 2018
Nova kolektivna pogodba začne veljati 15. avgusta 2018, razen določb, ki se nanašajo na število delovnih nedelj v letu in velikost dodatka za nedeljsko delo. Te se začnejo uporabljati 1. septembra 2018. Po novem bo delavec lahko razporejen na delo na nedelje na največ 20 nedelj v letu in ne več kot na dve nedelji v mesecu. Delavec bo upravičen do dodatka za delo na nedelje v velikosti 100 % od osnovne plače delavca oziroma ustrezne urne postavke, vendar ta dodatek ne bo mogel znašati manj kot 6,05 EUR/uro. Delodajalec, po novem razen izjem, ne bo smel razporediti delavca na delo na vseh 15 praznikov. S 1. januarjem 2019 se bodo povečale najmanjše osnovne plače v vseh tarifnih razredih. Kolektivna pogodba za trgovino bo veljala do 31. decembra 2022. vir

0