Novice

Novice 20. 6. 2019

 

Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije / FURS, 20. junij 2019
Prva izplačila bodo nakazana okrog 15. septembra 2019. vir

Pripravljen predlog za spremembo davčne zakonodaje / MF, 18. junij 2019
Ministrstvo za finance je po več pogovorih in usklajevanjih s člani pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta za pripravo predloga sprememb davčne zakonodaje pripravilo možne rešitve, s katerimi bi zmanjšali obremenitev stroškov dela. Končni predlog, o katerem so bili včeraj seznanjeni tudi člani pogajalske skupine Ekonomsko–socialnega sveta, je pripravljen za koalicijsko usklajevanje in javno obravnavo. vir

Plača za april 2019 / SURS, 17. junij 2019
SURS je objavil začasne podatke o plačah. Povprečna bruto plača za april 2019 je znašala 1.730,70 EUR. Od povprečne bruto plače za marec 2019 je bila nižja (nominalno za 1,2 % oz. realno za 2,0 %), predvsem zaradi manjšega obsega izrednih izplačil. vir

Obrazci IOP za proračunske uporabnike / UJP, 14. junij 2019
UJP bo proračunskim uporabnikom med 1. in 5. julijem 2019 prek pošte oziroma spletne aplikacije UJPnet posredovala v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2019«. Obrazec je treba pregledati in potrjenega vrniti najkasneje do 19. julija 2019. vir

0