Novice

Novice 21. 11. 2019

 

Sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur / MF, 20. november 2019
V Uradnem listu EU L 293, z dne 14. 11. 2019, je bilo objavljeno obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur. Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem je bil objavljen v Uradnem listu EU L 294, z dne 14. 11. 2019. Protokol 1 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja, ki je del Sporazuma o prosti trgovini med EU in Singapurjem ter se prične na strani 659, bo začel veljati 21. novembra 2019. vir

Povprečna plača za september 2019 / SURS, 15. november 2019
(začasni podatki) Povprečna plača za september 2019 je znašala bruto 1.712,11 EUR, neto pa 1.105,26 EUR. V primerjavi s plačo za avgust 2019 je bila nižja, nominalno za 0,8 %, realno pa za 0,6 %. vir


UL RS 68/2019, 15 november 2019
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni
Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2019
Letni program statističnih raziskovanj za 2020 (velja od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)

0