Novice

Novice 22. 8. 2019

 

Sprememba javnih povabil za Usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih / MDDSZ, 21. avgust 2019
Zavod za zaposlovanje je objavil 3. spremembo javnega povabila za usposabljanje predvidoma 1.049 dolgotrajno brezposelnih, starejših in nižje izobraženih ter 980 brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo. vir

Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah, julij 2019 / FURS, 20. avgust 2019
Finančna uprava RS je v mesecu juliju 2019 pobrala neto 1.340,0 milijonov evrov prihodkov, kar je za 70,8 milijonov evrov oz. za 5,6 % več kot v juliju 2018. V obdobju januar – julij 2019 je pobrala neto 9.994,1 milijonov evrov prihodkov, kar je za 526,7 milijonov evrov oz. za 5,6 % več kot v enakem obdobju leta 2018. vir

Povprečna plača za junij 2019 / SURS, 16. avgust 2019
(začasni podatki) Povprečna bruto plača za junij 2019 je znašala 1.717,78 EUR. Od bruto plače za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 0,9 %. Povprečna neto plača za junij 2019 je znašala 1.107,96 EUR in je bila nominalno za 0,5 %, realno pa za 0,8 % nižja od neto plače za prejšnji mesec. vir


UL RS 51/2019, 16. avgust 2019
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Sklep o zamenjavi poškodovanih eurobankovcev
Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije

0