Novice

Novice 23. 8. 2018

 

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije / UL RS 56/2018, 17. avgust 2018
Nova kolektivna pogodba prinaša spremembe glede presežka ur v okviru neenakomerne razporeditve delovnega časa in začasne prerazporeditve delovnega časa. Delodajalec bo moral vsake tri mesece koledarskega leta narediti analizo presežka ur delavcev in pogledati, ali te presegajo pet odstotkov povprečne delovne obveznosti zaposlenih in predstaviti ukrepe za izboljšanje organizacije dela. Presežne ure se bodo morale v določenem referenčnem obdobju izkoristiti ali izplačati. Nova kolektivna pogodba vključuje tudi dogovor o dvigu najnižjih osnovnih plač. Velikost regresa za letni dopust je po novem najmanj 1.000 EUR. Ohranijo se vsi dodatki k plači, kot so bili doslej, ter plačilo prevoza na delo in z njega v velikosti 100 %. Kolektivna pogodba se začne uporabljati 1. septembra 2018, sklenjena pa je do 31. decembra 2022. vir

0