Novice

Novice 24. 5. 2018

 

Davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v 2017 40,0-odstotna / SURS, 24. maj 2018
Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je v letu 2017 zaslužila 67 % plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 40,0 % namenjenih za plačilo davčnih bremen, 60,0 % pa za neto plačo. Davčna obremenitev v letu 2017 je bila za 1,4 odstotne točke višja kot v letu 2016. vir

Uredba o določitvi zneska trošarine za energente / UL RS 34/2018, 21. maj 2018
S to uredbo se povečujejo trošarine za neosvinčeni bencin in dizel. Zneski trošarin drugih energentov ostajajo enaki. Zneski trošarin na 1.000 litrov znašajo: za neosvinčeni bencin z manj kot 98 oktani in za neosvinčeni bencin z 98 in več oktani 478,29 EUR ter za plinsko olje za pogonski namen 392,72 EUR. Zaradi spremembe velikosti trošarin bodo cene glavnih dveh energentov ostale nespremenjene. vir

Padec inflacije v EU / Eurostat, 16. maj 2018
Letna stopnja inflacije v evroobmočju je bila v aprilu 1,2-odstotna. Leto prej je bila stopnja 1,9-odstotna. Najnižje letne stopnje so bile na Cipru (–0,3 %), Irskem (–0,1 %) in Portugalskem (0,3 %), najvišje pa v Romuniji (4,3 %), na Slovaškem (3 %) in v Estoniji (2,9 %). V Sloveniji je bila inflacija 1,9-odstotna. vir

0