Novice

Novice 25. 10. 2018

 

Elektronsko pooblaščanje za delo v portalu eDavki / FURS, 24. oktober 2018
Finančna uprava je pripravila možnost pooblaščanja za delo z obrazci znotraj portala eDavki v elektronki obliki preko samega portala eDavki. Še vedno pa je možno izpolnjene vloge poslati po pošti na pristojni finančni urad. vir

Stroški dela v letu 2017 / SURS, 23. oktober 2018
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2017 so v Sloveniji znašali 2.216,55 EUR, to je za 3,3 % več kot leta 2016. Največji delež v stroških dela so zavzemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer 85,4 %. vir

Sklep o ugotovitvi razširjene dejavnosti celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije / UL RS 67/2018, 19. oktober 2018
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdalo sklep o razširitvi veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo katerokoli dejavnost, ki je razvrščena v področje »G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil« Standardne klasifikacije dejavnosti. vir

0