Novice

Novice 25. 6. 2020

 

Peta tranša mesečnega temeljnega dohodka / FURS, 24. junij 2020
Skladno z ZIUZEOP in novelo ZIUZEOP je 24. junija Finančna uprava upravičencem, ki so do 1. 6. 2020 vložili izjavo za marec in, ali april, in, ali maj, da zaradi epidemije niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v bistveno zmanjšanem obsegu, nakazala mesečni temeljni dohodek za marec in, ali april in, ali maj. vir

Gospodarska klima / SURS, 24. junij 2020
SURS poroča, da so v juniju 2020 vsi posamezni kazalniki pozitivno vplivali na gospodarsko klimo. Ta se je na mesečni ravni zvišala za 8,7 odstotne točke. vir

Poslovanje gospodarskih družb / AJPES, 22. junij 2020
Agencija je objavila podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2019. vir

Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE / FURS, 19. junij 2020
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – ZIUOOPE v 11. členu ureja možnost delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa in v 24. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Oba ukrepa delodajalec uveljavlja pri Zavodu RS za zaposlovanje. FURS bo Zavodu za potrebe vodenja postopka posredoval podatke iz predloženih REK-1 obrazcev, zato morajo bit le-ti pravilno pripravljeni. vir


UL RS 90/2020, 24. junij 2020
Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19
Razlaga Kolektivne pogodbe za elektrogospodarstvo (v nadaljevanju KPES, Uradni list RS, št. 41/17)

0