Novice

Novice 26. 4. 2018

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno / SURS 26. april 2018
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je v marcu 2018 na mesečni ravni po treh zaporednih mesecih padanja zvišal, in sicer za 0,5 %. Na rast je vplival višji realni prihodek v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 4,0 %); realni prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv je bil namreč za 1,3 % nižji kot v prejšnjem mesecu. V primerjavi s februarjem 2018 je prodaja živil upadla za 0,4 %, prodaja neživil pa za 1,4 %. vir

Gospodarsko razpoloženje v aprilu 2018 / SURS 24. april 2018
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v aprilu 2018 (13,2 odstotne točke) za 1,1 odstotne točke višja kot v marcu 2018 (12,1 odstotne točke), hkrati pa za 14,5 odstotne točke višja od dolgoletnega povprečja. vir

Sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih / MDDSZ, 20. april 2018
S 1. junijem 2018 se osnovni znesek minimalnega dohodka zviša na 385,05 evra (za samsko osebo, trenutno 297,53 evra), kar pomeni, da se znesek redne denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči in posmrtnine zviša na 385,05 evra. Cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo bo znašal največ 566,02 evra (trenutno 484,97 evra). Ministrstvo tistim, ki še niso upravičeni do te pomoči sporoča, da lahko vlogo vložite že meseca maja 2018. Če že imate veljavno odločbo o denarni socialni pomoči oziroma varstvenem dodatku pa je potrebno za uveljavljanje višjega zneska denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka najkasneje do konca julija 2018 oddati novo vlogo na center za socialno delo. S 1. junijem 2018 se razširja tudi krog upravičencev do pogrebnine in posmrtnine na brate ali sestre, nečake ali nečakinje, vnuke ali vnukinje pokojne osebe.vir

Eurostat potrdil presežek države v letu 2017 / SURS, 20. april 2018
Vrednost podatka o presežku sektorja država v 2017 ostaja tudi po rednem postopku pojasnjevanja podatkov o primanjkljaju in dolgu države Eurostatu enaka prvi oceni,  to je 13 milijonov evrov ali 0,03 % BDP. Po napovedih MF se bo presežek države v 2018 povečal na 163 milijonov evrov ali 0,4 % BDP. vir

0