Novice

Novice 26. 7. 2018

 

Poslovne tendence, Slovenija, julij 2018 / SURS, 25. julij 2018
Vrednost kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno in v gradbeništvu je bila v juliju 2018 nižja, v storitvenih dejavnostih pa enaka kot v juniju 2018. vir

Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo / UL RS 51/2018, 20. julij 2018
Z aneksom se zneski najnižjih osnovnih plač za posamezen tarifni razred povečajo za 2,7 %. Aneks se začne uporabljati od 1. avgusta 2018. vir

Povečanje slovenske zadolženosti / Eurostat, 20. julij 2018
Med državami EU je bilo v prvem četrtletju leta 2018 v primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2017 največje povečanje deleža dolga v BDP v Belgiji (+2,9 odstotne točke), Grčiji (+1,8 odstotne točke), Italiji (+1,6 odstotne točke), Sloveniji (+1,4 odstotne točke) in Češki (+1,1 odstotne točke). Največje zmanjšanje je bilo v Latviji (–4,4 odstotne točke), v Litvi (–3,5 odstotne točke), na Cipru (–2,8 odstotne točke) in Švedskem (–2,6 odstotne točke). vir

Predlagane spremembe ZDDV-1 in ZDDPO-2 / MF, 19. julij 2018
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo predlog novele ZDDV-1 in predlog novele ZDDPO-2. S predlogoma zakonov se v slovensko zakonodajo prenašajo evropske direktive, ki smo jih dolžni prenesti do konca letošnjega leta. Oba predloga bosta v javni obravnavi do 1. septembra 2018. vir

0