Novice

Novice 27. 6. 2019

 

Poslovanje podjetij po dejavnosti 2018 / SURS, 27. junij 2019
(začasni podatki)  V 2018 je bilo aktivnih 146.196 podjetij, ki so ustvarila 102,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 7,5 % več, in 24,1 milijarde evrov dodane vrednosti, kar je 7,0 % več kot v letu 2017. vir

Regres – vračilo dajatev / FURS, 21. junij 2019
Dne 4. 5. 2019 sta stopili v veljavo noveli ZDoh-2U in ZPIZ-2H, ki sta regres za letni dopust do višine povprečne plače razbremenili akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Če je bil regres izplačan pred omenjenim datumom, se je ne glede na višino prejemka obračunala akontacija dohodnine, nad višino 70 % povprečne plače pa tudi prispevki za socialno varnost. Tem delavcem in delodajalcem bo FURS v teh dneh izdal odločbe o vračilu akontacije dohodnine in morebitnih prispevkov za socialno varnost. vir

Gospodarska klima junij 2019 / SURS, 21. junij 2019
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v juniju 2019 (5,4 odstotne točke) za 2,3 odstotne točke nižja kot v maju 2019 (7,7 odstotne točke). Gospodarsko razpoloženje sta na mesečni ravni znižala kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,5 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja med potrošniki (za 0,4 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke) je bil pozitiven, medtem ko kazalnik zaupanja v gradbeništvu ni imel vpliva. vir

Objavljeni predlogi sprememb davčne zakonodaje / MF, 21. junij 2019
Ministrstvo za finance je objavilo predloge sprememb Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Rok za oddajo komentarjev je 1. avgust 2019. vir


UL RS 40/2019, 21. 6. 2019
Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2019
UL RS 39/2019, 21. 6. 2019
Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020–2022
Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev

0