Novice

Novice 27. 9. 2018

 

Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov v 2017 / SURS, 25. september 2018
Prihodki od davkov so v 2017 znašali 9.390 mio EUR (5,3 % več kot v 2016), od socialnih prispevkov pa 6.371 mio EUR (6,8 % več kot v 2016). Od davkov so se najbolj zvišali davki od dohodkov pravnih oseb (za 18,5 %), od kategorij socialnih prispevkov pa socialni prispevki delodajalcev (za 7,5 %). vir

Vpis podatkov v davčni register o računih, odprtih zunaj Republike Slovenije / FURS, 24. september 2018
Na zaprtem portalu eDavki (vstop s kvalificiranim digitalnim potrdilom) lahko zavezanec (pravna oseba, fizična oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost) oziroma njegova pooblaščena oseba odda Prijavo za vpis podatkov v davčni register o računih, odprtih zunaj Republike Slovenije (gl. pod »Ostale vloge, DR-Račun«). Zavezancem, ki so oziroma bodo odprli račun v tujini je s tem omogočena (poleg prijave tujega računa v papirni obliki – na obrazcih DR-02, DR-03 oz. DR-04) tudi prijava (oziroma sprememba podatkov) o računu, odprtem izven Republike Slovenije preko sistema eDavki. Prijavi morajo biti priložene listine, na katerih temeljijo podatki, ki jih zavezanec prijavlja (npr. scan pogodbe o odprtju bančnega računa, bančne kartice, ipd.). V kolikor bodo za vpis v davčni register potrebne dodatne informacije (o podatkih, navedenih na obrazcu DR-Račun), bo finančni urad pozval zavezanca, da predloži dodatna dokazila (ne glede na status obrazca DR-Račun – Obdelan (uspešno)). vir

Ukinitev starega portala eDavki / FURS, 20. september 2018
S 30. septembrom se ukinja stari portal eDavki. vir

0