Novice

Novice 28. 11. 2019

 

Bolniški listi / SPOT, 28. november 2019
Da bi delodajalcem olajšali delo po 1. januarju, je na SPOT točki na razpolago dokument, v katerem so zbrane podrobnejše informacije kako in na kakšen način bodo lahko delodajalci dostopali do eBOL. Zdravniki od 1. 2. 2020 dalje bolniških listov namreč ne bodo več tiskali. Delodajalci pa bodo z novo zakonodajo zavezani, da do bolniških listov za bolniške odsotnosti po 1. 2. 2020, dostopajo le še preko portala SPOT (eVEM). vir

Gospodarska klima, november / SURS, 25. november 2019
Gospodarsko razpoloženje se je tudi v novembru 2019 glede na prejšnji mesec poslabšalo in se je tako že precej približalo dolgoletnemu povprečju. To je bilo že četrto zaporedno mesečno znižanje tega kazalnika. vir


UL RS 69/2019, 22. november 2019
Odločba o ugotovitvi, da sta tretji odstavek 310. člena in tretji odstavek 311. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo

0