Novice

Novice 28. 5. 2020

 

Sistem obveznega pobota / MF, 27. maj 2020
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 razširja delovanje Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Eden izmed pogojev za prevzem poroštva je vključenost kreditojemalca v sistem obveznega večstranskega pobota, ki ga AJPES, na podlagi določbe o spremembi Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, že izvaja večkrat mesečno. vir

Gospodarska klima v maju višja / SURS, 25. maj 2020
V maju 2020 je bila gospodarska klima na mesečni ravni višja za 6,5 odstotne točke, na letni pa nižja za 40,8 odstotne točke. vir


UL RS 74/2020, 21. maj 2020
Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

0