Novice

Novice 28. 6. 2018

 

Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam brez stroškov plačilnih storitev / UJP, 27. junij 2018
Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam je mogoče plačati vse obvezne dajatve pravnih in fizičnih oseb: davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe ipd., ki se plačujejo na račune javnofinančnih prihodkov. Plačevanje je omogočeno na sedežu območnih enot UJP (8 lokacij) in dislociranih enotah UJP (3 lokacije). vir

Nova tipa lastnega dokumenta (NF-LD) na eDavkih / FURS, 22. junij 2018
Finančni urad sporoča, da sta za področje DDV dodana dva nova tipa prilog, in sicer:
– Pooblastilo za CP 42,
– Pooblastilo za CP 40 – DDV od uvoza.
Zaradi hitrejšega vnosa in ureditev pooblastil Urad naproša za pravilno izbiro tipa priloge. vir

Obvestilo ZPIZ – v eDavke odložena obvestila o napakah na REK obrazcih / FURS, 22. junij 2018
Finančni urad obvešča, da je ZPIZ dne 21. junija 2018, delodajalcem posredoval odreditev popravkov na obračunu davčnega odtegljaja v delu, ki se nanaša na oblikovanje pokojninske osnove za obdobje izplačil april 2018. Odreditve so v skladu z dogovorom odložili na portalu e-Davki. Posredovanih je bilo 3.948 obvestil.
Za vsa vprašanja v zvezi z navedenimi obvestili je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za namene informiranja je vzpostavljen klicni center na telefonski številki 01 47 45 692 in elektronski naslov napake.REK@zpiz.si. vir

0