Novice

Novice 29. 3. 2018

Prihodek od prodaje storitev v januarju 2018 / Surs, 28. marec 2018
Na mesečni ravni je bil prihodek od prodaje storitev v januarju 2018 le za 0,2 % višji kot v prejšnjem mesecu. Najbolj se je zvišal v gostinstvu (za 3,2 %), sledila je rast prihodka v dejavnosti promet in skladiščenje (za 2,9 %) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,0 %). V preostalih storitvenih dejavnostih je bil nižji kot v decembru 2017, in sicer v poslovanju z nepremičninami za 23,0 %, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 2,1 % ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 0,4 %. vir

Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. aprila 2018 / UL RS 19/2018, 23. marec 2018
Pokojnine in drugi prejemki, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, se od 1. aprila 2018 uskladijo tako, da se povečajo za 1,1 %. Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za april 2018. vir

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja / UL RS 19/2018, 23. marec 2018
S sklepom se spremenijo določeni pavšalni zneski prispevkov, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za posebne primere zavarovanja. Sklep začne veljati 1. aprila 2018. vir

Slovenija sprožila uveljavitev večstranske davčne konvencije / MF, 23. marec 2018
Slovenija je pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) kot peta jurisdikcija deponirala listino o ratifikaciji Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička. S tem je bil izpolnjen pogoj za uveljavitev konvencije. vir

EU vzpostavlja obdavčitev digitalnega gospodarstva / Evropska komisija, 21. marec 2018
Evropska komisija je predlagala nova pravila obdavčevanja digitalne poslovne dejavnosti v EU. Z direktivo namerava določiti pravila obdavčitve dohodkov pravnih oseb z znatno digitalno prisotnostjo. vir

0