Novice

Novice 29. 8. 2019

 

Slovenska podjetja bodo začela poslovati preko Amazon Europe v novembru letošnjega leta / MGRT, 29. avgust 2019
»Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je intenzivno sodelovalo s predstavniki Amazona s ciljem, da se slovenskim podjetjem čim prej omogoči poslovanje preko platforme Amazon Europe. Kot smo že seznanili slovensko javnost, je nas Amazon seznanil da pričakujejo, da bodo vse potrebne tehnične rešitve urejene v tretjem kvartalu letošnjega leta, s tem pa bo omogočeno poslovanje slovenskih podjetij preko Amazona. Zadnja informacija s strani Amazona je, da so v tem času bile implementirane potrebne tehnične rešitve in da je trenutno v teku testiranje v tako imenovanemu »weblab-u« in da pričakujejo, da bo rešitev v polnem zagonu nekje v sredini novembra. MGRT je pozvalo Amazon, da stori vse potrebno, da se v najkrajšem možnem času sprosti poslovanje za slovenska podjetja in o tem redno seznanja MGRT.« vir

Gospodarska klima v avgustu slabša / SURS, 26. avgust 2019
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v avgustu 2019 (6,0 odstotne točke) za 0,8 odstotne točke nižja kot v juliju 2019 (6,8 odstotne točke). vir


UL RS 52/2019, 23. avgust 2019
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

0