Novice

Novice 3. 5. 2018

Mesečna in letna temeljna obrestna mera / SURS, 30. april 2018
Mesečna temeljna obrestna mera v maju 2018 ostaja 0,1 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera znižala na 1,18 %. vir

Inflacija v aprilu / SURS, 30. april 2018
V aprilu 2018 smo imeli na letni in mesečni ravni inflacijo (1,5- oz. 0,7-odstotno). V primerjavi z aprilom prejšnjega leta se je blago podražilo za 1,5 %, storitve pa za 1,6 %. Letno inflacijo so višali dražja hrana ter gorivo in energija, mesečno pa dražja obleka in obutev ter počitniški paketi. vir

Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti / UL RS 30/2018, 26. april 2018
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdala sklep, s katerim se ugotovi razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, sklenjene 14. decembra 2015, na vse delodajalce, ki opravljajo eno od sledečih dejavnosti kot glavno dejavnost: proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline, proizvodnja cementa, proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa, gradnja vodnih objektov. vir

0