Novice

Novice 4. 7. 2019

 

Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2018 / FURS, 1. julij 2019
Finančna uprava poziva zavezance, ki do 15. junija 2019 na dom niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, čeprav so imeli v letu 2018 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, da dohodninsko napoved vložijo najpozneje do 31. julija 2019, ne glede na višino prejetega dohodka. Napoved vložijo na finančnem uradu, v katerem so v času vložitve napovedi vpisani v davčni register. vir

Inflacija v juniju / SURS, 28. junij 2019
Cene življenjskih potrebščin so se v juniju 2019 v primerjavi z junijem 2018 v povprečju zvišale za 1,8 %. Povprečna 12-mesečna rast je bila 1,7-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 1,4-odstotna). vir

Proračun s presežkom / MF, 28. junij 2019
Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta zabeležil skoraj 4,22 milijarde evrov prihodkov, kar je 8 % več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se zvišali za 6 % na približno 4,07 milijarde evrov, kar pomeni, da je proračun v tem obdobju izkazal 147,5 milijona evrov presežka. V enakem obdobju lani ga je bilo slabih 67 milijonov evrov. vir

Onemogočena oddaja popravkov REK-1 (regres) oddanih z datumom izplačila pred 3. 5. 2019 / FURS, 28. junij 2019
Oddaja popravkov obračunov REK-1 za datume izplačila regresa do vključno 3. 5. 2019 ne bo možna do predvidoma 15. 7. 2019. Finančna uprava Republike Slovenije bo na eDavkih kreirala popravke obračunov REK-1_F (FURS REK), ki bo izkazoval razliko med obračunano akontacijo dohodnine in prispevkov za socialno varnost na podlagi obračuna davčnega odtegljaja REK-1, ki ga je predložil delodajalec, in vračil, ki jih bo davčni organ vrnil na podlagi izdane odločbe o vračilu akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost iz naslova izplačanega regresa. vir


UL RS 43/2019, 28. junij 2019
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
Zakon o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1A)
Z novelo se ukinja zaračunavanje nadomestil in provizij potrošnikom za brezgotovinska plačila vrednotnic s plačilnimi karticami.
Popravek Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
Popravek se nanaša na imena podpisnikov te kolektivne pogodbe.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B)
Novela med drugim vsebuje spremenjene določbe glede opravljanja dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike in spremembe glede dovoljene vožnje manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite.
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
UL RS 42/2019, 27. junij 2019
Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb
Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah
Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
Pravilnik o postopku skupnega dogovarjanja v skladu z mednarodno pogodbo

0