Novice

Novice 5. 12. 2019

 

Oddaja kontrolnih podatkov (KP-KPD) za leto 2018 / FURS, 29. november 2019
Portal eDavki je odprt za oddajo VIRPN1, VIRPN2 in VIRUMIKza leto 2018. Oddaja bo možna do 9. 12. 2019, do 24:00. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin / SURS, 29. november 2019
Drobnoprodajne cene so se v povprečju v novembru 2019 zvišale: na letni ravni za 1,4 %, na mesečni ravni pa za 0,1 %. Dražje storitve so k letni inflaciji prispevale 1,1 odstotne točke, dražje blago pa 0,3 odstotne točke. Letno inflacijo so višale predvsem višje cene hrane. vir


UL RS 72/2019, 4. december 2019
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L)
V skladu z novelo zakona se uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in sicer za dobavo, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopi­sov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobar­vankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine. Posebna nižja stopnja DDV v višini 5 % za zgoraj navedene dobave uporablja že za dobave, opravljene od vključno 1. 1. 2020 dalje.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ

UL RS 70/2019, 29. november 2019
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2019
Poročilo o gibanju plač za september 2019
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za september 2019 je znašala 1.712,11 EUR in je bila za 0,8 % nižja kot za avgust 2019.

0