Novice

Novice 5. 7. 2018

 

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih / MDDSZ, 5. julij 2018
Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije je ponovno odprto do razdelitve sredstev. Od 5. 7. 2018 Zavod RS za zaposlovanje sprejema ponudbe delodajalcev. Ponudbe na javno povabilo lahko še naprej oddajo delodajalci iz vse Slovenije (ne glede na sedež). Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev (za posamezno kohezijsko regijo ali koledarsko leto) oziroma najkasneje do 31. 7. 2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb delodajalcev. vir

Davčno potrjevanje računov – ukinjen protokol TLS 1.0 / FURS, 2. julij 2018
Skladno z napovedjo je bil v soboto, 30. junija, ukinjeno davčno potrjevanje računov po protokolu TLS 1.0. vir

Temeljna obrestna mera, Slovenija, julij 2018 / SURS, 29 junij 2018
Mesečna temeljna obrestna mera v juliju 2018 ostaja 0,2 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera znižala na 2,38 %. vir

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin / UL RS 44/2018, 29. junij 2018
S pravilnikom se določa vsebina obrazca Napoved za odmero davka na promet nepremičnin. Davčni zavezanec za davek na promet nepremičnin napove prenos nepremičnine na obrazcu Napoved za odmero davka na promet nepremičnin, ki je priloga k temu pravilniku in njegov sestavni del. Pravilnik začne veljati 1. julija. vir

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti / UL RS 44/2018, 29. junij 2018
Delno se spremeni metodologija za izpolnjevanje obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Spremembe pravilnika se uporabljajo za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018. vir

Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije / UL RS 44/2018, 29. junij 2018
S 1. majem 2018 so se povečale najmanjše osnovne plače v vseh tarifnih razredih. Spremembe se uporabljajo od 1. maja 2018. vir

0