Novice

Novice 5. 9. 2019

 

Realizacija državnega proračuna v sedmih mesecih / MF, 30. avgust 2019
Proračun je v prvih sedmih mesecih izkazal 28,5 milijona evrov primanjkljaja, v enakem obdobju lani pa je izkazal presežek v višini 72,7 milijona evrov. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, avgust 2019 / SURS, 30. avgust 2019
Drobnoprodajne cene so bile v avgustu 2019 na letni ravni v povprečju višje za 2,3 %, na mesečni pa za 0,4 %. K letni inflaciji so podražitve blaga prispevale 1,3 odstotne točke, podražitve storitev pa 1,0 odstotne točke. Mesečno inflacijo smo imeli predvsem zaradi višjih cen oblačil. vir

Bruto domači proizvod, Slovenija, 2. četrtletje 2019 / SURS, 30. avgust 2019
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v drugem četrtletju 2019 za 2,5 % višji kot v drugem četrtletju 2018. BDP z izločenimi sezonskimi in koledarskimi vplivi je bil v drugem četrtletju 2019 za 2,6 % višji kot v drugem četrtletju 2018 in za 0,2 % višji kot v prvem četrtletju 2019. vir


UL RS 53/2019, 30. avgust 2019
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2019
Poročilo o gibanju plač za junij 2019 Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za junij 2019 je znašala 1.717,78 EUR in je bila za 0,6 % nižja kot za maj 2019.

0