Novice

Novice 6. 12. 2018

 

Stroški dela, Slovenija, 3. četrtletje 2018 / SURS, 6. december 2018
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2018 za 1,8 % višji kot v tretjem četrtletju 2017. vir

Poostren nadzor nad taksisti / FURS, 5. december 2018
Finančna uprava RS je konec preteklega meseca uporabila enega izmed najstrožjih ukrepov. V poostrenem nadzoru pri izbranem davčnem zavezancu, ki se ukvarja s taksi prevozi, je bil izdan ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti in pečatenja taksi vozil. Ugotovljene so bile namreč številne in ponavljajoče kršitve s področja davčnega potrjevanja računov, neplačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost, zavezanec se ni registriral za namene davka na dodano vrednost, poleg tega pa je bil davčni dolžnik. vir

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost / UL RS 78/2018, 4. december 2018
Opomba Zveze RFR: V pravilniku se prilogi 9 in 10 nadomestita z novima prilogama 9 in 10. Novi prilogi se uporabljata za izplačila dohodkov za obdobja od 1. januarja 2019. vir

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu / UL RS 78/2018, 4. december 2018
Nov pravilnik prinaša spremembe v poglavjih A in B v prilogi 1, ki opredeljuje obliko in način predložitve podatkov. Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3. Priloga 4 se črta. vir

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) / UL RS 77/2018, 30. november 2018
Novela prinaša:
– spremembe glede obravnave kuponov (razlikovanje med enonamenskim in večnamenskim kuponom),
– spremembe glede instituta samoprijave (davčni zavezanec bo po novem v primeru predloženega obračuna DDV na podlagi samoprijave od zneska izkazane obveznosti obračunal fiksne obresti v velikosti 3 % letno,
– ukinjajo se tudi izjave, ki so jih do zdaj morali predložiti davčni zavezanci v primeru dogovora, da bo transakcija najema oziroma prodaje, ki bi morala biti oproščena DDV, obdavčena z DDV.
Zakon se začne uporabljati 1. januarja 2019. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, november 2018 / SURS, 30. november 2018
Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni zvišale povprečno za 2,0 %, na mesečni ravni pa za 0,1 %. Storitve so se v letu dni podražile za 2,7, blago pa za 1,7 %. Letno inflacijo so višali predvsem dražji naftni derivati in drugi energenti. vir

0