Novice

Novice 8. 8. 2019

 

Novi javni razpisi in sprememba dveh že objavljenih razpisov / MF, 5. avgust 2019
Novi javni razpisi: Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (JR SIO 2020–2022), javni razpis SK75 2019 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij ter javni razpis SI-SK 2019 – So-investiranje z zasebnimi investitorji. Spremenjena razpisa: DEMO PILOTI II 2018 in Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 (JR RRI 2). vir


UL RS 48/2019, 2 avgust 2019
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2019

0