Novice

Novice 9. 1. 2020

 

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 2019 / SURS, 9. januar 2020
Letna rast cen v letu 2019 je bila 1,8-odstotna (v letu 2018 1,4-odstotna). Povprečna letna inflacija je bila 1,6-odstotna (v letu 2018 1,7-odstotna). vir

Dohodnina – uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov / FURS, 9. januar 2020
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal te olajšave, in tisti, ki želi medletno uveljavljeno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 5. februarja 2020 vložiti »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«. Vlogo je tudi letos mogoče oddati prek mobilne aplikacije eDavki ali prek spletnega sistema eDavki. Prednost tega načina je tudi, da boste imeli možnost uporabe pred izpolnjenega obrazca z lanskimi podatki. vir

Ponovno omogočena oddaja iREK-21, NF-PorObv in NF-PreObr / FURS, 8. januar 2020
Oddaja navedenih obrazcev je ponovno omogočena od srede, 8. 1. 2020, od 10:20 ure. vir

Vpogled v podatke za odmero dohodnin / FURS, 8. januar 2020
Vpogled v podatke za odmero dohodnine bo predvidoma omogočen po 15. januarju. vir

Onemogočena oddaja Doh-Prem in Doh-Zap1 / FURS, 7. januar 2020
Na sistemu eDavki je trenutno onemogočena oddaja obrazcev:
– Doh-Prem – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (za leto 2019) in
– Doh-Zap1 – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine) – za rezidente (za leto 2020).
vir

Klicni centri Finančne uprave / FURS, 7. januar 2020
Finančna uprava je vzpostavila klicni center za davke poslovnih subjektov. Zainteresirani lahko pokličejo na telefonsko številko 08 200 1003, kjer bodo prejeli informacije o DDPO, DohDej, REK obrazcih, obdavčitvi sobodajalcev, itd. Za vprašanja s področja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe, DMV in davka na promet nepremičnin je na razpolago telefonska številka 08 200 1001, za področje davčnih blagajn pokličite pa 08 200 1002. vir

V javni obravnavi / MF, 6. januar 2020
Ministrstvo za finance je danes v javno obravnavo dalo predlog zakona, ki bo urejal poroštva države pri najemanju stanovanjskih kreditov. Namenjen bo reševanju stanovanjskega problema z nakupom primerne stanovanjske nepremičnine, zato ukrep predstavlja dodatno možnost siceršnje stanovanjske politike, katere glavni inštrument ostaja večanje fonda javnih najemnih stanovanj. Javna obravnava predloga zakona bo trajala do 10. februarja 2020. vir

 

0