Novice

Novo navodilo za letno poročanje

Novo navodilo za letno poročanje / UL RS 86/2016, 29. december 2016
Ajpes je pripravil novo Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov, ki določa poenotene obrazce letnih in zaključnih poročil za uporabnike ter roke za njihovo predložitev. vir

0