Novice

Novoletni paket davčnih predpisov

Novoletni paket davčnih predpisov / UL RS, 28. in 29. december 2016
V dneh pred novim letom so bili objavljeni spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost in Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka in Pravilnik o napovedi davka na darilo. vir

0