Novice

Obresti, dobiček iz kapitala, izvedeni finančni inštrumenti

FURS je izdala 3 javne pozive k vložitevi napovedi, ki jih je treba oddati do 29. februarja:

  • napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2015,
  • napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu 2015,
  • napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2015.

vir

0