Novice

Obresti iz nematerialziranih vrednostnih papirjev

Obresti iz nematerialziranih vrednostnih papirjev / UJP, 7. april 2016
UJP obvešča prejemnika obresti iz nematerialziranih vrednostnih papirjev, izdanih na podlagi zakona, ki ureja javne finance, pošiljal obvestila o izplačanem dohodku iz naslova obresti do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto. vir

0