Novice

Obveščanje kupcev

Morate davčno potrjevati račune? Ne pozabite na ustrezno obveščanje kupcev.

Najpozneje 2. januarja morate v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajo računov ali drugem kupcu vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da račun prevzame in ga zadrži. vir

0