Novice

Oddajanje premoženja v najem fizičnim osebam

Bliža se rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Napoved je treba vložiti najpozneje do 15. januarja. Oddajo jo zavezanci, ki so v letu 2015 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje.

0