Novice

OiRA

Spletno orodje OiRA »Online interacitve Risk Assessment« je pripomoček, ki želi delodajalcem in delavcem približati eno najpomembnejših orodij zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, in sicer ocenjevanje tveganja.

Orodje je brezplačno, dosegljivo na spletu in uporabniku prijazno. Oblikovano je tako, da najbolj koristi manjšim podjetjem. V Sloveniji je zaenkrat nared za 6 poklicev: delo v frizerski dejavnosti, cestni transport, delo v mizarski delavnici, delo v pisarni, čistilni servisi, delo v gradbeništvu. vir

0