Novice

Omejitve za pridobitev statusa s.p.

Ajpes opozarja, da od 1. januarja 2016 veljajo nove omejitev za pridobitev statusa s. p.

Nekatere omejitve se preverjajo v informacijskem sistemu eVEM. Omejitev v zvezi z izrečeno globo FURSa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno ter omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora, pa preverja AJPES pred vpisom s.p. v Poslovni register Slovenije. vir

0