Novice

Plačevanje davkov in prispevkov

Plačevanje davkov in prispevkov / Furs, 11. julij 2016
Furs je objavil nov dokument z naslovom Plačevanje davkov in dajatev, ki velja od 11. julija 2016. V dokumentu je podroben opis plačevanja obveznih dajatev, ki vključuje tudi možne načine njihovega plačevanja.
Furs opozarja, da mora biti zavezanec pri izpolnjevanju podatkov v poljih, namenjenih podatku o podračunu in sklicu na številko odobritve (referenco) v plačilno navodilo, posebej pozoren, kadar izpolni plačilno navodilo za plačilo davčne obveznosti sam. Posledica napačno izpolnjenega polja o podračunu ali referenci v plačilnem navodilu je, da je tako plačilo neidentificirano in ne zapira obveznosti, ki jih je zavezanec želel plačati, ker ni zadosti podatkov o plačniku ali o vrsti obveznosti, ki jo plačnik želi poravnati. V primeru pomote pri vpisovanju davčne številke pa se lahko zgodi, da bo plačilo knjiženo na napačnega zavezanca. vir

0