Novice

Podaljšanje dovoljenj za uveljavljanje pavšalnega nadomestila po uradni dolžnosti

Podaljšanje dovoljenj za uveljavljanje pavšalnega nadomestila po uradni dolžnosti / FURS, 29. december 2017
Finančna uprava RS bo davčnim zavezancem, imetnikom dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila, s 1. 1. 2018 podaljšala veljavnost dovoljenja po uradni dolžnosti, in sicer z veljavnostjo do preklica. Imetnikom dovoljenj bodo nova dovoljenja posredovana v zadnjem tednu leta 2017 oz. najkasneje do 10. 1. 2018. Za vse upravičence, ki izpolnjujejo pogoje za podaljšanje veljavnosti dovoljenja po uradni dolžnosti do preklica, se veljavnost dovoljenja po 1. 1. 2018 lahko preveri preko sistema (DDV-PN_Razkritje). vir

0