Novice

Pojasnila k SRS 2016

Pojasnila k SRS 2016 / UL RS, 26. avgust 2016
V UL številka 56 so z datumom veljavnosti 27. avgust objavljena tri pojasnila k SRS 2016 in sicer v zvezi z:
– emisijskimi kuponi,
– Izkazovanjem in vrednotenjem dolžniških finančnih inštrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe),
– terjatvami za vstopni davek na dodano vrednost.
vir

0