Novice

Poročanje o izplačanih plačah

S 1. decembrom je SURS izdal nova navodila v zvezi s poročanjem pravnih oseb o izplačanih plačah (podatke posredujemo Ajpesu). Z novimi Navodili so iz poročanja izzvzeti proračunski uporabniki. Spremenjen pa je tudi način oddaje obrazcev, saj jih ni več možno oddati v papirnati obliki – prejšnja navodila so namreč to možnost še dopuščala – temveč samo še elektronsko. vir

0