Novice

Poročanje o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost

Poročanje o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost / Furs, 4. januar 2017
Furs je popravil navodilo o poročanju o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost. Na obrazcu REK-1 se za del izplačila do 70 % povprečne plače uporabi šifra 1152, za presežni del pa šifra 1151. Na individualnem obrazcu REK se v primeru izplačila vrste dohodka 1151 izbere šifra 1101 Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi delom. vir

0