Novice

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača za januar 2016 je znašala 1.559,79 EUR; od povprečne mesečne bruto plače za december 2015 je bila nižja v obeh zneskih, nominalno za 2,2 %, realno pa za 0,8 %. Povprečna mesečna neto plača za januar 2016 je znašala 1.015,85 EUR; v primerjavi s plačo za december 2015 se je znižala: nominalno za 1,9 %, realno pa za 0,5 %. Vzrok za znižanje so predvsem višja izredna izplačila (13. plače in božičnice) v preteklem mesecu. vir

0