Novice

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost / UL RS 86/2016, 29. december 2016
Začetek veljavnosti: 1. 1. 2017
Črtajo se posebna pravila glede kraja opravljenih telekomunikacijskih storitev. Spremenijo se nekatere tarifne oznake in ureditev, ki določa oprostitve v zvezi z mednarodnim prevozom, kot to določa 53. člen ZDDV-1 (dobava, najem in popravila plovil in zrakoplovov, oskrbovanje in opravljanje storitev za neposredne potrebe plovil in zrakoplovov). Priloga XVII (obrazec DDV-Iz) se nadomesti z novo. vir

0