Novice

Predlagane spremembe dohodninske lestvice

Z novelo Zakona za uravnoteženje javnih financ se spreminjajo davčne stopnje za odmero dohodnine za davčni leti 2016 in 2017. Zvišuje se meja med drugim in tretjim davčnim razredom s sedanjih 18.960,28 EUR na 20.400,00 EUR neto letne davčne osnove ter ohranja nespremenjen dodatni, četrti davčni razred z davčno stopnjo 50 %, ki se uporabi pri neto letni davčni osnovi nad 70.907,20 EUR. vir

0