Novice

Predlagane spremembe ZDavP-2

Predlagane spremembe ZDavP-2 / 24. maj 2016
Pri davčni izvršbi je predviden izvzem dolžnikovih denarnih prejemkov v primeru zakonitega preživljanja. Na področju odprave administrativnih ovir predlog predvideva predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost in zamik roka plačila davkov in prispevkov za pet dni. Predlagana je sprememba višine obresti ob zamudi plačila davščin in krepitev pooblastil davčnega organa v davčnem inšpekcijskem postopku. vir

0