Novice

Predlog Zakona o računovodstvu

Ministrstvo za finance je objavilo predlog novega Zakona o računovodstvu. Rok za pripombe je 29. februar 2016.

Bistveni poudarki in cilji Zakona o računovodstvu:

  • Uvedba načela nastanka poslovnega dogodka tudi za blagajne javnega financiranja  – predvideno s 1. 1. 2022, saj se na ravni Evropske komisije oblikujejo mednarodni računovodski standardi za javni sektor, katerih okviri naj bi bili dokončno znani po letu 2020.
  • Poenostavitev priprave letnih poročil za državni proračun – letnih poročil na bo več pripravljal vsak neposredni proračunski uporabnik sam, pač pa bo le-ta pripravil podatke, ki bodo podlaga za pripravo letnega poročila za državni proračun kot celoto. Na AJPES bo tako predloženo le eno letno poročilo.
  • Z možnostjo izvajanja popisa tudi med letom bo zagotovljena podlaga za boljšo izvedbo popisa in s tem za kvalitetnejše podatke v premoženjskih bilancah države in občin.

vir

0